Logo Funduszy Europejskich
TEL: +48 13 43 56505

Jako zarówno Wykonawca jak i Podwykonawca do tej pory zrealizowaliśmy kilkanaście przebudów linii WN na terenie całej Polski. Nasza firma brała również udział przy kilku Inwestycjach przy budowie linii 400 kV. Nie tylko montowaliśmy konstrukcje, ale również czynnie braliśmy udział w montażu łańcuchów izolatorowych, przewodów fazowych czy odgromowych. Obecnie realizujemy Inwestycje na terenie spółki dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A.