Logo Funduszy Europejskich
TEL: +48 13 43 56505

Realizujemy Inwestycję przebudowy i rozbudowy budynku Internatu przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. Ponadto realizujemy inwestycje polegającą na kompleksowej przebudowie , remoncie i wyposażeniu profesjonalnej strzelnicy sportowej dostosowanej do broni ostrej w Rymanowie. Inwestor Gmina Rymanów