Logo Funduszy Europejskich
TEL: +48 13 43 56505

Jako zarówno Wykonawca jak i Podwykonawca do tej pory zrealizowaliśmy kilkanaście przebudów linii WN na terenie całej Polski. Nasza firma brała również udział przy kilku Inwestycjach przy budowie linii 400 kV. Nie tylko montowaliśmy konstrukcje, ale również czynnie braliśmy udział w montażu łańcuchów izolatorowych, przewodów fazowych czy odgromowych. Obecnie realizujemy Inwestycje na terenie spółki dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A.

Firma Nasza zrealizowała do tej pory montaż ponad 800 km przewodów odgromowych zintegrowanych z włóknem światłowodowym na terenie całej Polski. Obecnie realizujemy Inwestycje na terenie spółki dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A. Również działamy na liniach należących do głównego operatora sieci przesyłowych jakim jest PSE S.A.

Realizujemy Inwestycję przebudowy i rozbudowy budynku Internatu przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. Ponadto realizujemy inwestycje polegającą na kompleksowej przebudowie , remoncie i wyposażeniu profesjonalnej strzelnicy sportowej dostosowanej do broni ostrej w Rymanowie. Inwestor Gmina Rymanów

Realizujemy inwestycje zlokalizowaną w Rymanowie jest to przebudowa , rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gorzelni w Rymanowie na Centrum Kulturalno- Konferencyjne. Powierzchnia użytkowa to 650m2 .Inwestor Bog-Mar sp.z.o.o

Zrealizowaliśmy kompleksowy temat pod klucz hali produkcyjno –magazynowej w konstrukcji żelbetowej z murowanym wypełnieniem i dachami w konstrukcji stalowej. Inwestor Pol-Panel Rymanów

Zrealizowaliśmy kompleksowy temat pod klucz hali produkcyjno –magazynowej w konstrukcji żelbetowej z murowanym wypełnieniem i dachami w konstrukcji stalowej. Inwestor Bog-Mar Rymanów