Logo Funduszy Europejskich
TEL: +48 13 43 56505

Galeria realizacji

Nasze realizacje

Gminny Ośrodek Kultury
w miejscu Piastowym
wraz z Biblioteką

Budowa centrum kulturalno – konferencyjnego Stara Gorzelnia

Budowa Hal Produkcyjno
– Magazynowych

Budowa linii 400 kV

Modernizacja linii WN

Modernizacja stacji WN i NN

Budowa farm wiatrowych

Sprzęt instalacyjny